Persoonsgegevens

Bankrekeningen


Adres

Talenkennis

Documenten

Algemene verklaring:

  • Ik verklaar dat ik alle gegevens in het vragenformulier vrijwillig heb opgegeven en dat EMS Uitzendgroep deze gegevens nodig heeft voor het eventueel aanbieden van (tijdelijk) werk.
  • Ik verleen toestemming voor het verwerken van mijn persoonlijke gegevens door EMS Uitzendgroep gevestigd te Wijchen, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van het wervingsproces, waaronder het verstrekken van deze gegevens aan potentiële werkgevers, nu en in de toekomst.
  • Ik heb het recht om middels een mail, dan wel schriftelijk, opdracht te geven om het wervingsproces stop te zetten en mijn persoonlijke gegevens te vernietigen.